หม่อน (Mon)

Morus alba L.

วงศ์ : MORACEAE

ชื่อสามัญ Mulberry tree, White mulberry

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

                หม่อนเป็นไม้ต้นขนาดเล็ก เปลือกต้นเรียบสีขาวปนน้ำตาล ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปไข่ กว้าง 8-14 ซม. ยาว 12-16 ซม. โคนใบมนเว้า ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบหรือบางทีจักเป็นซี่ฟัน แผ่นใบด้าน บนสากคาย ก้านใบยาว ดอก ออกเป็นช่อรูปทรงกระบอกตามซอกใบ ดอกแยกเพศอยู่ต้นเดียวกัน ดอกสีขาวหรือสีขาวแกมเขียว ผลเป็น ผลรวม รูปทรงกระบอก ผลสุกเป็นสีม่วงแดง รับประทานได้

สรรพคุณ

ใบ รสจืดเย็น ต้มดื่มแก้ไข้ ตัวร้อน ร้อนในกระหายน้ำ แก้ไอ ระงับ ประสาท หรือต้มเอาน้ำล้างตา แก้ตาแดง ตาแฉะ และฝ้าฟาง

ผล รสเปรี้ยวหวานเย็น ทำให้ชุ่มคอ บำรุงไต ดับร้อน เปลือกราก ใช้รักษาโรคเอดส์

 

 ที่มา : จากหนังสือ สวนสมุนไพร ในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549 สถานที่พิมพ์ : บริษัท สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จำกัด