อาการผมร่วง

คือผู้ที่มีอาการผมร่วง หรือ บางผิดไปจากปกติ

สาเหตุที่พบบ่อย โรคกังวล , ผมร่วงหลังคลอดบุตร , ผมร่วงในทารกแรกเกิด , ผมร่วงกรรมพันธุ์ , ผมร่วงหย่อยไม่ทราบสาเหตุ , กลากที่ศีรษะ , เอสแอลอี , ซิฟิลิส , ปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมน ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนสูงหรือต่ำเกินไป , ยาบางชนิด , อาการแพ้ยา , การฉายรังสี , ระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติ , ภาวะโลหิตจาง

ผู้ที่มีโอกาสผมร่วง

ผู้มีประวัติครอบครัวที่มีศีรษะล้านหรือผมร่วง แก่ก่อนวัย การตั้งครรภ์ ความเครียด ภาวะโภชนาการต่ำ

คำนิยามผมร่วง

ผมร่วงคือการที่เซลล์รากผมถูกทำลาย ทำให้ผมร่วงอย่างถาวร โดยส่วนใหญ่จะเกิดกับคนที่เป็นโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังเยื่อบุ  และ เชื้อราที่หนังศีรษะ  ซึ่งจะทำให้เกิดการสูญเสียผมอย่างถาวรตามมาและมีผมร่วงอีกประเภทหนึ่งคือ ผมร่วงโดยที่เซลล์รากผมยังไม่ถูกทำลาย อาการผมร่วงเป็นหย่อมวงกลมหรือวงรีก็จัดอยู่ในประเภทนี้ ซึ่งมักเกิดจากกระบวนการภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ทำลายเซลล์รากผมของตนเอง และยังไม่ทราบว่ามีสาเหตุจากอะไร ผมร่วงในลักษณะนี้สามารถรักษาให้หายได้ เนื่องจากเซลล์รากผมยังไม่ถูกทำลายอย่างถาวร แต่หากปล่อยทิ้งไว้ ก็อาจจะสูญเสียผมอย่างถาวรได้.

หมายเหตุ ***ถ้าอาการไม่ชัดเจนควรปรึกษาแพทย์

ที่มา: หนังสือตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป 1 หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค โดย นายแพทย์สุรเกียรติ อาชานานุภาพ