ฟ้าทะลายโจร (Fa thalai chon)

Andrographis paniculata (Burm.f) Wall.ex nees

วงศ์ ACANTHACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

                ฟ้าทะลายโจรเป็นไม้ล้มลุก สูง 30-60 ซม. ล้ำต้นเป็นเหลี่ยมสีเขียว แตกกิ่งแขนงเป็นพุ่มเล็กๆ ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกันรูปไข่ กว้าง 2-3 ซม. ยาว 4-8 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบเกลี้ยง สีเขียว ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกเล็กสีขาว กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 2 ปาก ปากล่าง 2 แฉก แคบกว่าปากบน แฉกบนทั้ง 3 แฉกมีทางยาวสีแดงเข้มพาดอยู่ ผลเป็นฝักแห้งแตกเป็น 2 ซีกปลายแหลมสีเขียวอมน้ำตาล

สรรพคุณ

ทั้งต้นและใบก่อนออกดอก มีรสขม เป็นยาแก้เจ็บคอ แก้ท้องเสีย แก้ไข้ แก้หวัด แก้ปอดอักเสบ แก้บิด เจริญอาหาร

ใบ มีรสขม บดผสมน้ำมันพืช ทาแผลน้ำร้อนลวก ไฟไหม้ ใบสดนำมา เคี้ยวกลืนน้ำ แก้คออักเสบ เจ็บคอ

ข้อควรระวัง ไม่ควรกินติดต่อกันนาน ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ ความดันโลหิตต่ำ ไม่ควรใช้ ผู้ที่เจ็บคอจากเชื้อแบคทีเรีย คอมีตุ่มหนอง ไข้สูง ไม่ควรใช้ ฟ้าทะลายโจร

ที่มา : จากหนังสือ สวนสมุนไพร ในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549 สถานที่พิมพ์ : บริษัท สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จำกัด