ต้นรางจืด สมุนไพรแห่งการแก้พิษ

ชื่อทางพฤกษศาสตร์ : Millettia Kityana, Craib

วงศ์ : LEGUMINOSAE

ชื่อเรียก : ทั่วไปภาพกลางเรียก รางจืด ทางพายัพเรียก ฮางจืด , เครือเข้าเย็น

ลักษณะ : ต้นรางจืด เป็นไม้เถาเนื้อแข็ง เลื้อยพาดพันไปตามตนไม้อื่นๆ ตามปกติดจะถือว่าเป็นได้ทั้งไม้ดอกและไม้ใบหรือไม้ร่มก็ได้ ใบสดหนาแข็ง สีเขียวแก่ คล้ายใบหญ้านางหรือใบสะค้าน ดอกใหญ่เขื่อง เป็นช่องสีม่วงอ่อนๆ มีตาเหลือง กลางกลีบมนออกเป็นช่อดอก และในระหว่างใบที่มีสีเขียวแก่ กลางกลีบมน สวยงามเป็นช่อดี

การเจริญเติบโต : มีเกิดตามป่าชื้น ป่าราบภาคเหนือและภาคกลาง ขึ้นได้ในดินธรรมดา

สรรพคุณ : ใบมีรสเย็น ใช้ปรุงเป็นยาเขียว ทำเป็นยาถอนพิษและยาเบื่อเมา ทำให้ลดความร้อนในร่างกาย แก้ไข้พิษสำแดง กระทุ้งพิษไข้หัว รากและเถา รับประทานเป็นยาแก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้พิษทั้งปวง

ที่มา : หนังสือ  ชุดสมุนไพร ชุมนุม สมุนไพรไทย “สวนสมุนไพร”  จาก  สำนักพิมพ์ หอสมุดกลาง 09