จากการวิจัยในสัตว์ทดลอง พบว่า ยาตำรับนี้มีสรรพคุณช่วยทำให้เพิ่มความถี่ของการมีเพศสัมพันธ์ได้เร็วขึ้น จะหยุดพักไม่นานหลังจากครั้งแรก ดังนั้นในอนาคตเป็นไปได้ว่าจะนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในคนต่อไป 

เนื่องจาก"เสาเรือนคลอน” มีสรรพคุณช่วยบำรุงกำลัง แก้ปวดเมื่อย การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น จึงมีส่วนช่วยแก้ปัญหาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ยาตำรับนี้ใช้ได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง แต่หญิงตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยง เพราะอาจส่งผลต่อทารกในครรภ์ได้ รวมทั้งคนที่เป็นโรคหัวใจ ตับ ไต ทำงานผิดปกติ 

เอ้า....เรื่องแบบนี้ไม่ลองไม่รู้  

ที่มา : http://www.newtv.co.th/news/4940